joi, 26 aprilie 2012

Tu esti Petru

Cuvintele Domnului „Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea”, care sunt menţionate în Evanghelia după Matei, nu sunt repetate de nici unul dintre ceilalţi evanghelişti. La Ioan, în ciuda faptului că a fost martor ocular la mărturia lui Petru, nu găsim nici cea mai mică referire la acestea, nici la Luca, nici la Marcu, care, desigur, era ucenic, tovarăş şi tâlcuitor al lui Petru însuşi şi a scris Evanghelia sa în conformitate cu duhul şi învăţătura acestui Apostol.

Toate acestea dovedesc faptul că Evangheliştii nu erau următori şi susţinători ai primatului papal, dat fiind faptul că omit să consemneze în lucrările lor sfinte acel lucru care, după învăţătura catolică, reprezintă „cel mai important element al creştinismului”, „rezumatul şi esenţa sa”. Sau poate ar fi mai drept să atribuim răspunderea pentru această nejustificată omisiune, Sfântului Duh Însuşi, sub călăuzirea căruia „au grăit, purtaţi fiind (de Duhul Sfânt)”? Analog, la ucenicii direcţi ai Apostolilor, la a doua generaţie de creştini, nu găsim nici urmă de aluzie la respectivul pasaj. Într-adevăr, în operele Părinţilor apostolici, în care sunt cuprinse 412 trimiteri la Sfânta Scriptură, lipseşte cu desăvârşire ceva legat de mărturisirea lui Petru, care este menţionată în exclusivitate de Matei. Întocmai acelaşi lucru se întâmplă şi cu celelalte pasaje evanghelice, pe care romano-catolicii le invocă pantru a susţine primatul papal.

Convertirea mea la Ortodoxie - Pavel de Balliester, Episcop de Nazianz

Niciun comentariu: